Dypet

"Dypet" er Dykkergruppas kjære klubbkjeller som befinner seg på Moholt studentby, nærmere bestemt Herman Krags vei 27 (se kart). Buss 5 og 66 går fra sentrum og forbi Moholt studentby, og buss 5 og 36 går forbi Moholt sudentby og ned til sentrum (atb.no). Per i dag er Dypet desverre stengt likt de fleste andre kjellere, men vi håper å få åpnet her snart. I mellomtiden oppfordres kveg til å ta initiativ til lignende samlinger ellers.

Her er det mulig å slå av en prat med venner og bekjente, samt ta seg en god badstu hvis en har lyst til det.

Hver torsdag, klokka 19:00-23:00, har vi Torsdagsmøte, som er klubbkvelden vår. Klokka 21.00 er det den tradisjonelle "niplingen", der informasjon om Søndagsdykk og andre ting som vedrører medlemmene blir gitt. Det blir også vist lysbilder fra fester og turer og en gang i blant blir det holdt foredrag med tema som undervannsjakt, yrkesdykking, teknisk dykking osv.

På Dypet finnes også en av Norges få komplette (?) samlinger av Dykkerbulletinen, DGs krønike. Her kan du blant annet lese om hvordan vi fikk Dypet, og hvordan det ble innredet. For å gjøre det litt enklere har vi funnet frem til en gammel artikkel fra Dykkerbulletinen nr.3 fra 1990 som tar for seg Dypets historie

Dypets historie

Siden de første DGerne kom opp fra vannet har de hatt et enormt behov for å være i kontakt med hverandre. Dette har skjedd gjennom treninger, turer og fester. De lager bulletiner for hverandre for å fortelle flest mulig om alt de er med på. Enkelte bor sammen for å slippe å være ute av kontakt med hverandre lengre en nødvendig.

Hvis en DGer får et anfall av ensomhet under en forelesning har han Boka i stud.post hvor man kan gå for å kommunisere med andre DGere. Nå har de til og med begynt å bruke datamaskiner for å holde kontakt med hverandre. Utviklingen i kjønnsfordelingen har i det siste gjort nye kontaktformer mulig. Dette kontaktbehovet har selvfølgelig medført et enormt behov for et sted å utføre disse aktivitetene på. Av DGs eldste annaler går det frem at linjeforeningskjellere, Draugens lokaler og SIT-kantiner ble brukt. Det ser ut til at man hadde sporadiske torsdagsmøter på slike steder med lysbilder, sosialt samvær og temamøter omtrent som i dag.

"Lokalet" - Dypets forgjenger, ble tatt i bruk 19.11.77 og befant seg i Kjøpmannsgata 50. Den ble tildelt DG som belønning for marinarkeologiske utgravinger. I denne perioden ble festene stort sett holdt andre steder, og man slet med oppmøte på torsdagsmøtene - til tross for at "Lokalet" hadde Norges lengste pissoar og anselig parkeringsplass. Etter at vi mistet "Lokalet", fordi kommunen skulle bruke det til noe annet i begynnelsen av 1981 måtte DG igjen friste en omflakkende tilværelse - Byggkjelleren ble mye benyttet.

Sommeren -84 kunne man begynne dugnadsarbeidet i det som da var F4-kjelleren. Det skulle vise seg å bli et langvarig prosjekt. Uten "Dypets far" - mangeårig kjellersjef Einar Brønlund (bedre kjent som Dr. M.), hadde vi sikkert holdt på enda. Han går også under tilnavnet "mannen med pisken".

Men "Gamle-DG" er eldst, og Dypet ble offesielt innviet på den første vårfesten 10. mai -85. Navnefar til "Dypet" er forøvrig senere/tidligere formann Rune Aasgaard. Det ser ut til at DG i denne perioden bestod av dugnader uten deltagere, trillebårer med sand, drit og lort, isolering, støping, endeløse debatter om hvordan man skulle få andre enn de som alltid møtte til dugnadene til å komme, pengemangel, innkjøp av materialer, møbler o.s.v. Som en kuriositet kan nevnes at det seriøst ble vurdert linoleumsgulv. Helt fra DG fikk tildelt Dypet var det en debatt om man skulle bygge badstu i Dypet. Det var mange som mente at det ville bli for dyrt, og at vi kunne bruke plassen til noe annet. Debatten ble avgjort da DG på 20-års jubileet - før Dypet var ferdig - fikk forært en badstuovn av våre finske venner PSK-KUPLA. For, som K.D. Lasse Norli skrev:

"En badstuovn kan bestemt ikke plasseres i baren eller andre fiffige steder".

Dugnadsarbeidet forsatte dermed under kjellersjefene Lasse Norli og Thor Brønlund. Først (og underveis) måtte samskipnaden overtales, utbyggingsjef Rydland skal visstnok ha vært til stor hjelp. Trefase måtte installeres. Nye dugnader, dugnader uten folk, fuktsperrer, isolasjon, lange diskusjoner om vifteopplegg og belysning preget DG disse årene.

Omsider, etter to års arbeid, ble badstua ferdig sommeren -87 etter iherdig sommerdugnad under ledelse av Rune Aasgaard. Ovnen ble slått på for det første badstubad 6. august 1987 kl. 22.53. Dypets første dronning, Kari Thyholt, kunne samme høst overta et noenlunde ferdigstilt Dypet. Men, Dypet blir selvfølgelig aldri ferdig. Kari og etterfølgende kjellersjefer og dronninger har ført en konstant kamp mot den entropien som kommer av rosespill, kveg, gummibåtlapping, vaffelsteking, dykkeutstyr, branntriks, klestriks o.s.v. Men uansett - alle som kommer innom er enig om at vi har Moholts flotteste kjeller, selv om en del ikke skjønner poenget med et dykkelokale uten kompressor, dykkeflasker o.s.v.

Dypet har etter hvert blitt så populært at kjellersjefer og Dypets dronninger ikke lenger trenger å anstrenge seg for å finne møtetemaer til torsdagsmøtene (som forøvrig midlertidig er flyttet til onsdager [tilbake torsdag igjen nå, red anm]). Dypet er stappfullt uansett - det er nesten slik at man må være tidlig ute for å få sitteplass. Aktiviteten har spredd seg utover i uken med styremøter, onsdagsløping (på mandager), badstu og fester. Målet om en uke uten en DG-fri dag kommer nærmere og nærmere.

Orginaltekst av Olav (Fra Dykkerbulletinen 3-90)
Redigert av Håvard Holje 2007/DD 2014